להלן תחומי ההתמחות של משרדנו :

 

ליווי ומתן ייעוץ בחקירה ולקראתה

שלב החקירה הוא אחד השלבים הקריטים הקיימים בהליך הפלילי. מדובר בשלב רגיש שבכוחו לקבוע את גורל התיק ו/או את המשך ההליכים המשפטים, אופים וטיבם. חשוד המצוי בחקירה אינו בקיא ברזי החקירה ואינו מודע לחומרים המוחזקים בידי החוקרים. בשלב זה לכל מילה של הנחקר יש משמעות רבה ובכוחה אף לקבוע את תוצאות ההליך המשפטי כולו. לכן, קיימת חשיבות מכרעת בשלב זה לקבלת ייעוץ מקצועי על ידי גורם מיומן שיעקוב באופן צמוד אחר החקירה והתפתחותה ויוכל לתת את העצות הנבונות המתחייבות לשלב חשוב זה.

מעצר לצרכי חקירה "מעצר ימים"

החוק מאפשר למשטרת ישראל לעצור כל אדם למשך 24 שעות, בהתאם לעילות המעצר המנויות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים ) התשנ"ו 1996. לאחר מעצר של עד 24 שעות (למעט מקרים חריגים) רשאית המשטרה לבקש את הארכת מעצרו של החשוד ב – 15 ימים לכל היותר בבקשה אחת ועד 30 ימים בסך הכל. קיימת אפשרות לבקש להאריך מעצר מעבר ל- 30 יום אם ניתן אישור של היועץ המשפטי לממשלה.

לעיתים שכיחות בקשתה של המשטרה להארכת מעצר לצרכי חקירה אינה מוצדקת או שמספר הימים המבוקש הוא מופרז הרבה מעבר לנדרש על פי צרכי החקירה. אם בכלל יש צורך במעצר. ייצוג על ידי עורך דין, על ידי נוכחותו בבית המשפט, חקירת הטוען המשטרתי ושמיעת טענותיו יכול להביא לשחרור מיידי ולמצער, יכול להביא לצמצום מספר ימי המעצר המבוקשים, ובכל מקרה הדבר נחוץ על מנת לתת ייעוץ מיטבי לעצור הנתון בחקירה.

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

בהתקיים העילות הקיימות בחוק ניתן להגיש יחד עם הגשת כתב האישום גם בקשה למעצרו של אדם עד לתום ההליכים נגדו. מעצר עד תום הליכים מוגש בדרך כלל בעבירות חמורות יחסית. מדובר בהליך שתוצאתו עלולה לגרום לפגיעה קשה וממושכת בחירות, שכן משמעות הדבר היא כי אותו אדם יהיה נתון במעצר ממושך עד לסיום הליכי המשפט בעניינו, הליכים שעלולים, מטבע הדברים, להימשך זמן ממושך.

בשל כך, קיימת חשיבות רבה כי ההכנה לקראת הדיון בשלב זה תיערך בצורה מדוקדקת מוקפדת ומקצועית על ידי עו"ד מיומן שיפעל לגיבוש ומציאת חלופות למעצר ויבחן כל אפשרויות העומדת על הפרק שיש בכוחה להביא לשיחרורו של העצור ממעצר ממש ובהמשך יאפשר את חזרתו של הלקוח עד כמה שניתן לסדר יומו הרגיל.

ייצוג נאשמים בבתי המשפט

ייצוג נאשם בתיק פלילי הוא הדבר המרכזי בעבודתו של כל סניגור פלילי. תפקידו של הסניגור הוא להכין את הגנתו של הלקוח, לקעקע את ראיות התביעה ולשכנע את בית המשפט בקו הגנה של הלקוח שלו. הייצוג בתיק הפלילי מחייב מיצוי מוחלט של יכולותיו המשפטיות של הסניגור ושל ניסיונו המקצועי הן בניהול משא ומתן והן בניהול ההליך הפלילי בבית המשפט.  משרדנו מייצג נאשמים ועצורים בכל רחבי הארץ.

אי הרשעה

הכלל המשפטי הינו משהודה הנאשם בעובדות כתב האישום יש להרשיעו בדין. אולם עם זאת, החוק במדינת ישראל מאפשר גם אפשרות של סיום התיק בגזר דין ללא הרשעה בהתקיים החריגים הקבועים בחוק ובפסיקה. סיום ההליך בדרך של אי הרשעה מאפשר קבלת תעודת יושר. על מנת להוביל לסיום ההליך בדרך זה יש לפעול במיומנות תוך הכנה לקראת המפגש עם שירות המבחן וכן בדרך של גיבוש כל הנתונים אשר בהצטברותם יהיה בכוחם לשכנע את בית המשפט לנקוט בדרך שיקומית של הימנעות מהרשעה פלילית.

שימוע

משרדנו מייצג חשודים רבים בהליך שימוע, שתכליתו שיכנוע התביעה הכללית להימנע מהגשת כתב אישום בעבירות מסוג פשע. ההכנה לשימוע הינה מלאכה משפטית ראשונה במעלה ומהווה את המחסום האחרון בפני התביעה בדרכה להגשת כתב אישום. לא פעם, תיקים רבים נסגרים עוד בשלב השימוע או לחלופין גורם הייצוג בשימוע להגשת כתב אישום בנוסח מעודן ומקל.

ביטול כתב אישום

בחינת חומר החקירה מעלה לא פעם קיימות עילות המצדיקות ביטולו של כתב האישום. כך למשל, כתב האישום הוגש בחוסר סמכות, ללא מתן זכות שימוע, בחלוף תקופת התיישנות, על ידי אכיפה בררנית ועוד טענות מקדמיות כאלו ואחרות. משרדנו פועל על מנת להביא טענות אלו לידיעת הגורמים המתאימים במטרה להביא לביטולו של כתב האישום.

סגירת תיק פלילי

לעיתים בחינת חומר הראיות וקבלת נתונים מהלקוח מובילה למסקנה כי הגשת כתב האישום יסודו בחוסר התעמקות של התביעה בתיק החקירה או הסתמכות על תמונה של חלקית של חומר הראיות. לעיתים אף קיימות נסיבות אישיות וכלליות מיוחדות. תפקידנו לעשות כל מאמץ על מנת לשכנע את התביעה לסגור את התיק מהעילות הקבועות בחוק עוד בשלב הטרומי בו טרם הוגש כתב האישום.

עיכוב הליכים

בהתקיים נסיבות מיוחדות וטעמים מיוחדים המפורטים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ניתן לעשות שימוש בסמכות זו שמביאה לכך שההליך המשפטי הפלילי מופסק הלכה למעשה.

מחיקת רישום פלילי והגשת בקשות לחנינה

משרדנו מתמחה בין היתר ב"הלבנת" הרישום הפלילי על ידי מחיקתו. פעולות אלו דורשות נקיטה בהליכים מסויימים שתכליתם להביא לידי כך שאדם אשר צבר לחובתו רישום פלילי יוכל להביא למחיקתו ועל ידי כך להמשיך בחייו בדרך מיטבית מבלי שלכתם שבעברו תהיה השפעה רבה על אורחות חייו

הסגרה

תחום דיני ההסגרה הוא תחום מורכב וייחודי נוכח העובדה שמדובר בהליכים משפטיים הננקטים בין מדינות שונות. ייצוג בתחום הזה מחייב הכרת המטריה החקיקתית והפסיקתית הייחודית הן במישור הפנים מדינתי והן במישור הבינלאומי. משרדנו ייצג בהליכי הסגרה שונים ומורכבים ואף הוביל ליצירת מספר תקדימים משפטיים חשובים בתחום זה.

ייצוג קטינים

הטיפול בקטינים דורש התמחות מיוחדת בתחום הפלילי. מדובר בתחום מורכב ורגיש המחייב את הסניגור להכיר את המטריה החקיקתית והפסיקתית הייחודית לתחום זה. כן, ייצוג קטינים ובני נוער מחייב רגישות רבה בדרך הטיפול ומתן תשומת לב מיוחדת לכל הגורמים הקשורים בקטין, הוריו, מחנכיו, גורמים סוציאליים שונים ושירות המבחן המשמש בתפקיד מרכזי בתחום זה.
במהלך השנים ייצג משרדנו קטינים בכל סוגי העבירות הקיימות בספר החוקים: שוד, אונס, הצתה רצח וכיוב'

וועדות שחרורים , עתירות אסירים

וועדות שיחרורים המכונות וועדות "שליש" דנות באפשרות שיחרורו של אסיר שיחרור מוקדם ממאסר. ייצוג אסיר בוועדת שליש כורך בחובו את הצורך להיות בקשר עם גורמים שונים כגון הרשות לשיקום האסיר, גורמים סוציאליים שמטפלים באסיר או גורמים פרטים הפועלים בתחום על מנת שניתן יהיה להכין עבורו תוכנית שיקום שתשכנע את ועדת השחרורים לשחרר את האסיר שחרור מוקדם ממאסר על תנאי. לעיתים על מנת לממש זכויות המוקנות לאסירים יש לפעול מול גורמי שב"ס. לעיתים הדבר אף מחייב הגשת עתירות אסירים לבתי המשפט על מנת להביא למימושן של אותן זכויות שנפגעו.

ייצוג חולי נפש בוועדות פסיכיאטריות

מטרת הייצוג בעניין זה היא לדעת להביא לידי ביטוי את רצון החולה, תוך יצירת קשר הדוק עם הקרובים לו לעניין זה ולשלבם בתהליך שיקומו, כאשר אנו פועלים לשחרורו ללא תנאי, לאשר לחולה לצאת לחופשות, ולהמיר את צו האישפוז בצו מרפאתי או להביא לסיום הצווים הפליליים.

דיני תעבורה

משרדנו מייצג במגוון העבירות הנדונות בפני בית משפט לתעבורה, הפקרה אחרי פגיעה, שיכרות, נהיגה בזמן פסילה, תאונות דרכים, מהירות, אי ציות לתמרורי הדרך, נהיגה ברשלנות , גרם מוות ברשלנות, בקשות לפסילת רשיון הנהיגה עד תום ההליכים המשפטים וכיוב'

ייעוץ משפטי כללי

ייעוץ משפטי כללי

עורך דין דוד הלוי
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support